Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea acestora

Site-ul cutia.ro și subdomain-urile acestuia este administrat de Lineart S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Ion Mester nr. 4, ap. 50., cod unic de înregistrare: 14918751, numărul din Registrul Comerţului: J12/1879/2002, capital social 200 lei.

Lineart SRL este inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP sub numarul 18184.

Lineart administrează în condiţii de siguranţă, conform legii şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către şi despre dumneavoastră.

Datele colectate folosim în următoarele scopuri:

 • Expedierea şi facturarea comenzilor dumneavoastră.
 • Rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comanda, serviciile sau produsele achiziţionate.
 • Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale Site-ului.
 • Trimiterea de buletine informative periodice (newsletter) – cu aprobarea dumneavoastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate către partenerii contractuali care asigură serviciile de curierat.

Compania Lineart poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru:

 1. conformarea la prevederile legii,
 2. expedierea comenzilor, sau pentru
 3. efectuarea gestiunii economico-fiananciară şi administrativă, sau
 4. autentificarea tranzacţiilor de e-commerce şi efectuarea plăţilor, sau
 5. protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale companiei Lineart şi ale Site-urilor sale web, sau
 6. acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele datele necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de pe pagina de Contact.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau se schimbă, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

Lineart poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 • realizării de analize / rapoarte;
 • realizării de informări;
 • publicării, promovării, ofertării produselor / serviciilor oferite de către Lineart.

Lineart colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-urilor., inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. Lineart poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
 • Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi pentru a va furniza un serviciu mai bun.

Securitatea datelor colectate

Compania Lineart utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite de către o firmă de specialitate (ISP), sunt protejate de la acces fizic şi de la distanţa limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware şi software utilizată de către soluţia Lineart, este periodic analizată din punct de vedere al securităţii. Lineart nu este răspunzătoare de pierderea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal datorate folosirii mediilor nesecurizate de comunicaţie (de exemplu e-mail) sau datorate ISP-urilor.

Chat Rooms şi alte forumuri ale utilizatorilor

Compania Lineart poate, dar nu este obligată să monitorizeze şi să verifice acele zone ale acestui Site care sunt destinate Comunicărilor utilizatorilor sau prin care utilizatorii comunică exclusiv între ei, inclusiv, fără limitări, chat rooms, sisteme BBS sau alte forumuri ale utilizatorilor. Lineart poate monitoriza şi conţinutul acestor Comunicări. Cu toate acestea, Lineart nu va avea nici o răspundere legată de conţinutul acestor Comunicări, indiferent de baza acestora, prevederi legale privind drepturile de autor, dreptului la intimitate, obscenitatea sau de altă natură. Lineart îşi rezervă dreptul de a şterge mesajele care includ materiale considerate de Lineart jignitoare, defăimătoare sau inacceptabile din orice punct de vedere.

 • Pegasus SpielePegasus Spiele
 • Fantasy Flight GamesFantasy Flight Games
 • Rubik'sRubik's
 • Drei Magier SpieleDrei Magier Spiele
 • Cocktail GamesCocktail Games
 • Hans im GlückHans im Glück
 • Abacus SpieleAbacus Spiele
 • Schmidt SpieleSchmidt Spiele
 • AEGAEG
 • Rio Grande GamesRio Grande Games